JUDr Cimrak Advokatska kancelaria
Motto
o nas
pravnicke sluzby
pravnici
pravne kancelarie
odkazy na uzitoicne webstranky

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
Štefánikova 7
949 01 Nitra

tel. / fax.: 037 - 65 23 781
mobil: 0908 - 767 802
e-mail: cimrak.advokat@gmail.com
pravne oblasti

Advokátska kancelária JUDr. Miloša Cimráka

poskytuje právne služby a právne poradenstvo na Slovensku od roku 1995. Od svojho vzniku zastáva na trhu významné miesto a počas svojej existencie vytvorila stabilný tím právnikov vo svojich pobočkách v Nitre a v Bratislave.

Právne služby sú poskytované vo všetkých pozitívno-právnych oboroch, pričom hlavným cieľom je dôsledné riešenie právnych problémov klientov, tak právnických, ako aj fyzických osôb.Vysoká kvalita ponúkaných služieb je umocnená erudíciou, profesionalitou, dlhoročnými skúsenosťami a individuálnym a komplexným prístupom ku klientovi.

JUDr. Miloš Cimrák je zapísaný v zozname SAK pod č. 0320 počnúc dňom 01.08.2010 poskytuje právne služby v právnej forme obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o., so sídlom Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 868 876, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl. č. 27039/N, zastúpená JUDr. Milošom Cimrákom – advokátom.

Právne poradenstvo je ponúkané aj v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.